ROZPOZNÁVANIE HLASU

Technológia overovania hovoriaceho pomocou hlasovej tlače osoby na jedinečnú identifikáciu jednotlivcov pomocou technológie biometrického overovania hovoriaceho.