ROZPOZNÁVANIE TVÁRE

Integrovaná platforma využívajúca pokročilý hardvér a softvér, ktorá sa používa na overenie alebo identifikáciu subjektu z digitálneho obrázka.