RUČNÝ GRANÁT NA FRAGMENTÁCIU

Efektívny dosah: 5-12m.