RÝCHLE NASADENIE POZOROVACIEHO BEZDRÔTOVÉHO SYSTÉMU

Ideálne pre pozorovacie operácie na vzdialených nepriateľských územiach a vidieckych oblastiach, kde nie je možné nasadiť auto alebo balón.