SATELIT VOZIDLA

Satelitná anténa namontovaná na vozidle používaná pre vojenské a pohotovostné služby na poskytovanie satelitnej komunikácie na cestách.