SATELITNÉ SLEDOVANIE A TRASOVANIE

Pokročilé satelitné osobné zariadenie C4I môže poskytnúť možnosť sledovania a trasovania, obojsmerné zasielanie správ, núdzové situácie a monitorovanie.