SENZOROVÝ SYSTÉM PODZEMNEJ OCHRANY

Seizmický geoponický senzorový systém pre podzemnú ochranu. Riešenie pre zložité scenáre vniknutia do podzemia, vrátane: kopania, razenia tunelov, chôdze, plazenia a ďalších.