SIMULANTS REFERENCE

Používa sa na nácvik rozlíšenia medzi výbušninami a spojivami v simulante, pôde, možno rezať.