SLEDOVACIE VOZIDLO

Navrhnuté a vybavené na zhromažďovanie a analýzu audiovizuálnej inteligencie z viacerých zdrojov v reálnom čase.