SPEKTRÁLNY ANALYZÁTOR

Poskytuje analýzu signálu a spektra na získanie a spracovanie RF signálov. Môže to byť samostatné riešenie, dočasné alebo trvalé vnútorné zariadenie alebo vonkajšie použitie.