Stabilizačné základy

Sú základom pre konštrukciu každej steny a balistického stĺpa, ktoré sú vyrobené z balistických blokov GR250 a GR500. Pri uložení na stabilný podklad alebo betón zabezpečujú stabilizáciu v rámci konštrukčných plôch balistických objektov a stien RUBOX, zlepšujú niveletu konštrukcie a minimalizujú medzery v rámci jednotlivých balistických stĺpov. Stabilizačné podstavce RUBOX sú vyrobené z materiálu, ktorý minimalizuje odrazy striel.

Uzávery sú k dispozícii v troch rozmeroch:
Spojovací prvok medzi jednotlivými blokmi – 50 cm x 2 cm x 30 cm ( šírka x výška x hĺbka), rohový prvok na vytvorenie vnútorných a vonkajších rohov stien pod uhlom 90 stupňov – 55 cm x 2 cm x 30 cm ( šírka x výška x hĺbka)