STAN SQUAD

Pojme 12 vojakov. Jednoduchá montáž a vodotesnosť.