STAN – VELENIE A OVLÁDANIE

Umožňuje veliteľovi spoločných síl zriadiť dočasné, samostatné veliteľstvo s vlastným napájaním a počítačovou sieťou.