STOLNÝ DETEKTOR VÝBUŠNÍN A NARKOTÍK

Stolný detektor presne identifikuje špecifické stopy výbušnín a narkotík.