SÚPRAVA NA SLEDOVANIE

Súprava taktického sledovacieho vysielača/prijímača/rekordéra – poskytuje kompletnú sadu rekordérov série GEM a digitálny prenos paketov.