SURVEILLANCE AEROSTAT

Systém pozorovania balónov s dennými/nočnými kamerami, vlastnou stabilizáciou a prenosom videa v reálnom čase.
Cieľová akvizícia
Hraničný a pobrežný dozor
inteligencia
Search & Rescue
Kontrola nepokojov