SYSTÉM ČISTENIA VODY

Kompaktná a mobilná úpravňa vody určená na úpravu všetkej vody na pitie. Odstraňuje zo surovej vody všetky pevné látky, nečistoty, chemikálie, baktérie a vírusy.