SYSTÉM NÚDZOVÉHO VOLANIA

Systém posiela hlasové správy veľkým skupinám ľudí v najkratšom možnom čase. Nástroje na správu sa používajú na proces zasielania správ a na analýzu výsledkov.