SYSTÉM OCHRANY BUNKRA A KONTAJNEROV

Seizmický / akustický senzorový systém poskytuje detekciu a včasné varovanie pri pokusoch o vniknutie. Detekuje širokú škálu nástrojov a metód vlámania, vrátane fúkania a vŕtačiek.