SYSTÉM RIADENIA OSTREĽOVAČOV

Integrovaný video, audio a dátový komunikačný systém v reálnom čase, ktorý umožňuje robiť rozhodnutia na diaľku.