SYSTÉM VČASNÉHO VAROVANIA PRED ZEMETRASENÍM

Sofistikovaný systém včasného varovania upozorní na chvíľu predtým, ako sa zem začne triasť.