SYSTÉM VELENIA A RIADENIA

Tento systém poskytuje možnosť definovať a personalizovať údaje na mape systému. Prijíma reporty a grafické dáta podľa špecifických prevádzkových požiadaviek a preferencií.

Hlavné výhody:
Jednotný monitorovací systém založený na GIS
On-line debrífingový systém
Správa udalostí a úloh
Plná integračná schopnosť so systémom tretích strán
Založené na jedinečných „bojových overených“ znalostiach
Výrazne nákladovo efektívne riešenie
Flexibilná a nastaviteľná platforma
Plná integrácia so systémom tretej strany