SYSTÉM VELENIA A RIADENIA

Platforma poskytuje možnosť definovať a personalizovať údaje na mape systému. Prijíma reporty a grafické dáta podľa špecifických prevádzkových požiadaviek a preferencií.
Hlavné výhody:
Jednotný monitorovací systém založený na GIS
On-line debrífingový systém
Správa udalostí a úloh
Plná integračná schopnosť so systémom tretích strán
Založené na jedinečných „bojoch overených“ znalostiach
Výrazne nákladovo efektívne
Flexibilná a nastaviteľná platforma