TAJNÉ OBRNENÉ VOZIDLO

Poskytuje ochranu B6 prispôsobenú všetkým úrovniam ochrany.