TAKTICKÁ PRILBA

Ľahká a nárazová s odvetrávanou líniou. Nárazové podložky a komfortná pena, ktorá nie je ovplyvnená teplotou, nadmorskou výškou ani vlhkosťou.