TAKTICKÝ NOSNÝ SYSTÉM

Celý chrbtový rám pre otvorený dýchací systém umožňuje nosenie karbónových fliaš spolu s vybavením potrebným na misiu.