TELESCOPIC MANIPULATOR

Umožňuje operátorom zneškodňujúcim bomby manipulovať s výbušnými zariadeniami a nebezpečnými materiálmi z relatívne bezpečnej vzdialenosti, zdvíha predmety s hmotnosťou do 10 kg.