THERMAL CUTTING SYSTEM

Ľahko prenosný na veľké vzdialenosti. Presekne železničnú trať za 20 sekúnd.