TPM 46

Panoramatický štít na tvár bez prekážok. Hlasová membrána na uľahčenie hlasovej komunikácie.