UNDER DOOR CAMERA

4-kamerový systém poskytuje pohľady vľavo, vpravo, dopredu a nahor, ktoré je možné bezdrôtovo prepínať.