UNMANNED GROUND VEHICLE

UGV je vybavené viacerými chemickými a rádiologickými senzormi. Hlavnou úlohou UGV je zaistiť bezpečnosť operátorov počas merania rizika výbuchu a odberu vzoriek dávkového príkonu.