VELITEĽSKÉ A RIADIACE VOZIDLO
VELITEĽSKÉ A RIADIACE VOZIDLO

Vozidlo C&C môže byť prispôsobené pre rôzne misie, ktoré si vyžadujú schopnosti velenia a riadenia v prvej línii pre presadzovanie zákona, bezpečnostné a obranné sily.