VIDEO SCOPE

Presný kontrolný nástroj z optických vlákien využívajúci obojsmernú kĺbovú sondu na kontrolu uzavretých predmetov. Vďaka nevodivému hrotu je ideálny na kontrolu prchavých kvapalín.