VÝBUŠNÁ TRÉNINGOVÁ SÚPRAVA

Simulanty pre rôzne výbušniny, napodobňuje výbušné výpary a ponúka cvičné simulácie.