VÝBUŠNÉ SIMULANTY

Dodáva rôzne druhy výbušných simulantov pre výcvik K9.