VYHĽADÁVAČ SMERU

Zisťuje smer a vzdialenosť k mobilným staniciam (Uplink U). Meria smer, z ktorého bol mobilným telefónom v okolí vysielaný prijatý signál, pričom lokalizuje zariadenie pomocou triangulačného výpočtu.