VYLEPŠENÁ BALISTICKÁ BOJOVÁ PRILBA

Ľahký a viacnásobný náraz s odvetrávanou líniou. Nárazové podložky a komfortná pena. Neovplyvnené teplotou, nadmorskou výškou alebo vlhkosťou.