Záberové bloky

Ako prvok imitujúci nábytok a iné prvky bytového zariadenia umožňujú bezpečné vytváranie bariér, výcvikových zábran zameraných na sťaženie prevádzky v objekte alebo v exteriéri. Bloky Interceptor chránia pred odrazmi striel a zachytávajú a zastavujú náhodne vystrelené strely, čím zabezpečujú bezpečnosť počas výcviku.

Majú odrážať skutočné podmienky v interiéri aj exteriéri. Sú ideálne na zabudovanie do stien miestností bez toho, aby zaberali miesto v objekte. Trvanlivosť prenosu počas používania systému RUBOX je kľúčovým prvkom vplyvu na cvičiacich, pretože nedochádza k degradácii peletovacieho systému ani pod silnou paľbou z ručných zbraní, a tak sa výcvik môže vykonávať pravidelne bez obáv z trvalého poškodenia peletovacieho systému a prenosu na ňom. Je to ideálny didaktický prostriedok na zmenu pohľadu, ktorý odráža reálne taktické podmienky.