ZÁCHRANNÁ SIEŤ

Bezpečné prostriedky na vyzdvihnutie a prepravu personálu a/alebo preživších vrtuľníkom.