ZÁCHRANNÉ NOSIČE

Špeciálne nosidlá na záchranu, vybavené suchým vakom (vodotesný), kyslíková fľaša s maskou a Lexanom – priezor.