ZÁCHYTNÝ SYSTÉM IRIDIUM

Satelitná konštelácia Iridium má 66 aktívnych komunikačných satelitov s náhradnými na obežnej dráhe a na zemi. Umožňuje celosvetovú hlasovú a dátovú komunikáciu pomocou ručných satelitných telefónov.