ZÁCHYTNÝ SYSTÉM THURAYA

Záchytný systém Thuraya je navrhnutý tak, aby zachytával informácie prenášané cez kanály siete Thuraya.

Hlavné služby satelitného komunikačného systému Thuraya sú:
Hlasová komunikácia.
Vytáčaný prenos dát.
Dávková komunikácia GmPRS.
Faxová komunikácia.
Prenos krátkych správ.
Definovanie geografickej polohy účastníkov