ZÁKLADNÁ KOTVA PRE ZÁCHRANU S OMER1

Kotva sa používa na záchranu alebo asistenciu zlaňovača v prípade zranenia alebo obmedzenia pohybu.