ZARIADENIA NA DETEKCIU DROG

Detekčné zariadenie je flexibilné a ľahko použiteľné so širokou škálou aplikácií. Toto zariadenie prináša výsledky rýchlo.