ZARIADENIA NA DETEKCIU RÝCHLOSTI

Presná rýchlostná pištoľ používaná na dodržiavanie rýchlostných limitov. Umožňuje zistiť rýchlosť vozidla jednotlivca v prúde premávky v priebehu niekoľkých sekúnd.