ZARIADENIE NA SPRÁVU JAZDY

Živé sledovanie, voľnobeh, MPH, Geo-Fencing a ďalšie. Tisíce údajových bodov týkajúcich sa správania pri riadení vozidla.