DEKODÉR MOBILNÝCH TELEFÓNOV

Umožňuje vyšetrovateľom extrahovať, dekódovať a analyzovať dáta zo širokej škály mobilných zariadení.