ESCAPE HOOD

Kompaktná CBRN úniková kapucňa je najmenší vzduch čistiaci respirátor na trhu. Poskytuje podporu núdzovým pracovníkom, ktorí hľadajú okamžitú alebo núdzovú ochranu dýchania.