NÁMORNÁ KAMERA

Robustná kamera poskytuje hliadkovým plavidlám a pobrežnej stráži optický sledovací systém na detekciu a odradenie hrozieb.