REBRÍK
REBRÍK
REBRÍK

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Výška: 3,5 m.
Hmotnosť: pod 5 kg.
Max. nosnosť: 150 kg.
Sklon: 70°
Štruktúra 5 kĺbov